תאונות אישיות בחופש הגדול / עו"ד ענבר בכר לוי

החופש הגדול בפתח, הילדים עומדים לצאת לחופש, חלקם כבר יצאו. ההורים עסוקים בתכנון לפרטי פרטים, איך להעסיק את הילדים בפעילויות שונות: קייטנה, בית, חופשה בבית מלון, ים, נופש בחו"ל, פארקים, ביקור אצל בני משפחה ועוד. מנתוני ארגון בטרם עולה, כי מספר הילדים שנפגעים בחודשי הקיץ גבוה בשיעור משמעותי ממספרם בשאר עונות השנה. התאונות קורות בבית, בגני השעשועים, בפעילות פנאי, בים , בבריכה וברחוב.


ילדים מטבעם ומטיבם
, משחקים, רצים, ומשתובבים. אין להם את היכולת המלאה, לאמוד את הסיכונים הנקרים בדרכם, ולהיזהר מהם. לפעמים, ובמרבית הפעמים, תאונות פשוט קורות, וילדים נפגעים. לעיתים מדובר, חס וחלילה, בפגיעות קשות, ואף במוות.

חשוב מאוד להקפיד על בטיחות ילדינו, על מנת למנוע תאונות. יחד עם זאת, לדאוג מראש לביטוח בתוקף, ו/או לדעת מתי הילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, במקרה של פגיעות גופניות בתאונות, שמטבע הדברים קורות כל הזמן.

מרבית מההורים לא יודעים, כי רוב הילדים שלנו מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, המקיף כל מקרה של פציעה או פגיעה של הילד במשך כל ימות השנה, בכל שעות היממה, בארץ או בחו"ל, ללא כל קשר למסגרת החינוכית אליה משתייך הילד.  כלומר, ביטוח זה חל גם בתקופת הקיץ, בקייטנה, בחופשה בבית מלון, וסתם בסופשבוע.

הפיצוי לא תלוי בהוכחה של מעשה רשלנות, וגם לא תלוי בפיצוי מכל גוף ביטוחי אחר. זאת בנפרד ובנוסף, לטיפול הרפואי הבסיסי על פי חוק, לו זכאים הילדים וכל תושב, במסגרת ביטוח בריאות.

תאונות-אישיות-בחופש-הגדול-עוד-ענבר-בכר-לוי / אימון לאמהות לירון גור שטייגמן

מהי תאונה?

תאונה היא אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גופני אצל נפגע.

מהו ביטוח תאונות אישיות?

מדובר בהסכם/התקשרות באמצעות חוזה ביטוח, הנערך בין חברת ביטוח לבין אדם פרטי או קבוצת אנשים מסוימת (חברה/מוסד/רשות), ואשר קובע מראש את הקריטריונים לפיהם, במקרה של תאונה, המערבת פגיעה גופנית, ועלולה להותיר בילדים השלכות, ו/או נזקים גם בעתיד, ניתן יהא לקבל מחברת הביטוח, פיצוי כספי קבוע ומוסכם מראש, בכפוף לתנאי הפוליסה והחריגים שבה.

מתי ביטוח תאונות אישיות הוא חובה ומתי רשות?

החל מגיל 3 ועד כיתה י"ב (כולל), במסגרות חינוכיות ציבוריות (גן עירייה ו/או מועצה, בתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכון), קיימת חובה עפ"י חוק חינוך חובה, לבטח את כל הילדים, הזכאים לחינוך חינם, בביטוח תאונות אישיות, אשר ידוע על פי רוב בשם, תאונות אישיות תלמידים.
התשלומים בגין ביטוח זה, נחשבים כתשלומי חובה, אותם העירייה ו/או המועצה האחראית גובה מההורים באופן שוטף, במהלך שנת הלימודים.
הכיסויים הנכללים בפוליסות נקבעים מראש, וגם זהות חברת הביטוח, נקבעת במכרז.

עד גיל 3 , במסגרות חינוכיות פרטיות (מטפלת/משפחתון/גן או בי"ס פרטי וכו'), אין חובה עפ"י חוק, לערוך לילדים ביטוח תאונות אישיות.

יחד עם זאת, ככל שהמסגרת החינוכית, בעלת מס' משתתפים גדול יותר, ו/או מאורגנת ע"י גוף מסודר יותר, כמו למשל: משפחתון, או גן פרטי, כך סביר מאוד להניח, שבתוך מסגרת שכזו, יהיה ביטוח מסוג זה, כחלק מפוליסה כוללת של הגן, ו/או המשפחתון.

בנוסף, ראוי לציין, כי היות וכל אדם יכול לרכוש באופן פרטי, ביטוח תאונות אישיות, לו ולבני משפחתו, כך גם ניתן ורצוי, לרכוש ביטוח תאונות אישיות בנפרד, לילדינו הקטנים, אם הם נמצאים בטיפול מטפלת או איתנו בבית. ניתן גם להוסיף ביטוח מורחב לתאונות אישיות, במסגרת פוליסת הביטוח של הדירה בה אנו מתגוררים, ו/או ביטוח החיים.

היקף ומהות הכיסויים הקיימים בביטוחי תאונות אישיות פרטיים משתנה, מחברת ביטוח אחת לאחרת, היות וכל מסגרת: מטפלת/משפחתון/גן פרטי/אדם פרטי וכו', בוחרים למעשה את חברת הביטוח ואת רוחב הכיסויים של הביטוח בנפרד.
חרף האמור לעיל, ניתן לומר, כי הכיסויים הביטוחים הקיימים בביטוח תאונות אישיות תלמידים (עפ"י חוק) קיימים באופן בסיסי, בכל סוגי ביטוחי תאונות אישיות, כאשר ביטוחי התאונות האישיות, במסגרות הפרטיות, בד"כ כוללים כיסויים רחבים יותר, מביטוח תאונות אישיות תלמידים.

אילו כיסויים ביטוחים נכללים בביטוח תאונות אישיות תלמידים, ומקנים פיצוי כספי:

פגיעה גופנית, שבעקבותיה הילד מאושפז בבי"ח, ונעדר מבית הספר.

פגיעה גופנית משמעותית, אשר מותירה אצל הילד נזקים שילוו אותו גם בעתיד, כמו למשל: אובדן שיניים, צלקות, שברים בגוף, פגיעות קשות המצריכות טיפול רפואי קבוע ואף מוות.

החזר הוצאות רפואיות, בעבור עלות בפועל של השכרה ו/או השאלה או רכישה של אמצעי עזר רפואיים.

החזר עבור הוצאות רפואית, שהוצאו בפועל בגין התאונה.

הוצאות בגין חילוץ.

איך נדע, אם הפגיעה משמעותית או מותירה נזק בעתיד?

במקרה של תאונה שארעה לילדינו, אנו רואים את ילדינו הקטן כואב, סובל, ועולמנו קורס.

במענה לשאלה, האם יש עילת תביעה כנגד הביטוח, וסיכוי לפיצוי? תשובה של כן או לא, אינה נכונה.

חשוב ביותר לפנות לעורך דין המתמחה בתחום נזקי הגוף, ואשר עוסק בתחום הספציפי של תאונות אישיות, לצורך קבלת ייעוץ משפטי, בעניין בחינת נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

מומלץ לא להקל ראש בנושא, המערב ידע משפטי מקצועי, והבנה של משמעות הפגיעות הגופניות, וההשלכות העתידיות שלהן על חיי הילד.

במקרים רבים, טיפול ופנייה עצמאית לחברת הביטוח, עלול להביא להכרעה, לא נכונה ו/או מדויקת של הנזקים, ובהתאם להשפיע על גובה הפיצוי.

מהם החריגים, בגינם לא ניתן לקבל פיצוי במסגרת ביטוח תאונות אישיות?

למעשה כל תאונה או מאורע, שחל עליו חוק ו/או הסדר ספציפי לפיצוי, לא ניתן יהא לקבל בעבורו פיצוי נוסף גם בפוליסת תאונות אישיות, ואלו הם החריגים:

  • תאונת דרכים בארץ או בחו"ל;
  • מלחמה, פעולת איבה וכד';
  • פעילות צבאית סדירה;
  • תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי;
  • רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי;
  • מחלה שאינה נובעת מתאונה.
  • פגיעה כתוצאה ממעשה פלילי (עבירת פשע) של נפגע בגיל מעל  14.


עד מתי ניתן להגיש תביעה, בגין ביטוח תאונות אישיות?

על מנת לקבל פיצוי במסגרת פוליסת תאונות אישיות, יש להגיש תביעה עד שלוש שנים, לאחר שקרה מקרה הביטוח. כאשר מדובר בקטין מתחת לגיל 18, מתחילים למנות שלוש שנים, החל מגיל 18. כלומר, ניתן להגיש תביעה עד להגעת הקטין לגיל 21.

שכר טרחת עו"ד בטיפול בתביעה?

שכ"ט עו"ד בד"כ נגבה באחוזים מהתוצאה הסופית. בנוסף משולם גם סכום מקדמה מראש.
שיעורי האחוזים והסכומים אינם קבועים, והם משתנים מעו"ד לעו"ד.

טיפים !

  •  הסדר מיוחד בעניין הוצאות רפואיות בגין טיפולי שיניים- ביטוח תאונות אישיות תלמידים:

לא ניתן לקבל החזר בגין הוצאות רפואיות שנגרמו, בגין טיפולי שיניים שנפגעו בתאונות, להבדיל מפיצוי כספי שניתן לקבל בעבור אובדן שיניים.

יחד עם זאת, ישנו הסדר המאפשר, לבצע במרפאות מסוימות את טיפולי השיניים, ללא תמורה, באמצעות פניה לספק השירות, אשר זכה במכרז פומבי שפרסם משרד החינוך.
נכון להיום, מדובר בחברת כלל.לפרטים:  מוקד חברת כלל.

  • בתאונות אישיות תלמידים (עפ"י חוק), מאוד חשוב, להחתים את המוסד החינוכי, על החלק בטופס התביעה, שמאשר כי הילד ו/או התלמיד שייך למסגרת החינוכית, ו/או הוא תלמיד מן המניין, גם אם עוד לא החלטתם על הגשת תביעה, ו/או גם אם אתם לא יודעים מה הנזק הרפואי הסופי.

 

לסיכום, כללי הזהב: מה לעשות, כאשר הילד נפגע בתאונה, ונגרמה לו פגיעה גופנית ?

1.קבלת טיפול רפואי מידי, אם זה בבית חולים ו/או בקופת חולים.

2. לאסוף פרטיהם של עדים לתאונה: שם, כתובת, טלפון.

3. לצלם את מקום התאונה.

4. לשמור העתק מכל מסמך ו/או אישור ו/או הפניה ו/או ביקור רפואי.

5. לשמור העתק מכל הקבלות בגין ההוצאות הרפואיות.

6. לפנות לייעוץ משפטי, אצל עו"ד מתמחה בתחום נזקי הגוף, תאונות אישיות, על מנת לבחון את סיכויי התביעה, ולטפל בתביעה מראשיתה ועד סופה בצורה מושכלת.

7. לפנות אל סוכן הביטוח/הגננת/מזכירות בי"ס, לצורך קבלת העתק הפוליסה, ו"טופס תביעה (תאונות אישיות תלמידים)".

 

האמור במאמר זה, אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי מקצועי, ו/או אינו מהווה המלצה על נקיטה בפעולה מסוימת. בכל מקרה, יש לבחון את הנסיבות הספציפיות של כל תאונה בנפרד.

אשמח לסייע, להדריך אתכם, ולייצג אתכם באופן משפטי מקצועי.

תאונות-אישיות-בחופש-הגדול-עוד-ענבר-בכר-לוי-

עו"ד ענבר בכר לוי

נייד. 054-4450505 , ב- Facebook ובגוגל פלוס.

** מוזמנות להצטרף ל"כלים" בפייסבוק·בלחיצה כאן

למעבר למאמרים נוספים ליחצו כאן